Over mij

Missie
LaMilCo Adviesbureau streeft naar een duurzame(r) samenleving: een leefbare wereld waarin de kwaliteit van het leefmilieu wordt bevorderd door beperking van schadelijke emissies en verhoging van de externe veiligheid. LaMilCo Adviesbureau wil hier een zinvolle bijdrage aan leveren door middel van het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van deskundig, integer en verantwoord advies op deze gebieden. Winstbejag staat hierbij niet op de eerste plaats.

Profiel
LaMilCo Adviesbureau is een dynamisch bedrijf dat zich richt op advisering op het gebied van energie, milieu, water en externe veiligheid in heel Nederland (en in principe ook daarbuiten).
Het bureau is in 2002 in Groningen opgestart door W.T. de Lange; sindsdien is een groot aantal opdrachten uitgevoerd voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers.