Home

LaMilCo Adviesbureau, uw adres voor deskundig advies op het gebied van:

  • energie
  • water
  • milieu
  • externe veiligheid

Niet alleen in heel Nederland, maar ook daarbuiten.
LaMilCo adviseert en ondersteunt met name de lokale overheden: gemeenten, provincies, milieudiensten en waterschappen.
Speerpunt is het uitvoeren van QRA’s en risico-inventarisaties op het gebied van externe veiligheid. Daarnaast voeren wij milieuonderzoek uit voor verschillende instanties, zowel overheid als bedrijven en particulieren.

LaMilCo Adviesbureau staat garant voor een hoge kwaliteit van haar producten, zowel wat de inhoud als de verpakking betreft.